OPRC / HNS Eğitimi5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği” kapsamında hazırlanan Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planları’nın onaylamasından sonraki 3 ay içinde, aşağıdaki periyotlarda tüm kıyı tesisi acil müdahale planında görev verilen çalışanların Deniz Kirliliğine Müdahale Eğitimlerinin (OPRC-HNS Seminer 1-2) alınması ve tatbikatların uygulanması bir zorunluluktur.

* Eğitim Semineri Programı 5 yılda bir

* Tatbikat Programı 6 ayda bir

Türkiye ve uluslararası sularda meydana gelen deniz kirliliği vakalarına uzman ve deneyimli kadrosuyla başarı ile müdahale eden ve bugüne kadar 60’a yakın operasyon gerçekleştiren MARE, Petrol ve Diğer Zararlıların Sebep Olduğu Kirliliğe Müdahale Eğitim Semineri ve Tatbikat Programlarının uygulanmasında sizlere hizmet sunmaktadır.

Mare, deneyimli eğitmenleri ve uzman müdahale ekibi ile gerçek olayların ışığında farkındalık yaratarak kaliteli bir eğitim seviyesi garanti etmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara Ulaştırma Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı tarafından onaylı sertifika verilmektedir.

Eğitim Semineri Süresi Tekrar Periyodu
OPRC Seminer I 24 saat 5 yıl
OPRC Seminer II 24 saat 5 yıl
HNS Seminer I 16 saat 5 yıl
HNS Seminer II 16 saat 5 yıl


OPRC: Petrol Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Müdahale Eğitimi

HNS: Diğer Zararlı Maddelerin sebep olduğu Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale Eğitimi

Seminer I: Operasyon ve Destek Grupları Eğitim Semineri

Seminer II: Operasyon ve Olay Yeri Koordinatörü Eğitim Semineri

Bu eğitim ile amaçlanan, kıyı tesisi çalışanlarına ulusal ve uluslararası mevzuatı açıklamak, dünyada meydana gelen önemli kaza olaylarından örneklerle birlikte deniz kirliliğine müdahale konusunda farkındalık kazandırmak, müdahale yöntemlerini ve stratejilerini belirtmek ve liman personeli tarafından yapılacak ilk müdahalenin etkin ve hızlı olmasını sağlayacak unsurları pekiştirmektir.