Deniz Gözetim Yetkilisi EğitimiUlaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge” 13 Temmuz 2017 Tarih ve 57300 Sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır. MARE ilgili yönerge kapsamında “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi” ve Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitimi Kuruluşu Yetki Belgesi”ni almış olup, bu kapsamda tarafımızdan genel IMDG Kod eğitimleri verilmektedir.