Eğitim ve Tatbikat Düzenleme

EĞİTİM VE TATBİKAT DÜZENLEME

MARE, 5312 sayılı kanunun “Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma Ve Müdahale İle İlgili Eğitim Seminerlerinin Ve Tatbikat Programlarının Usul Ve Esasları” genelgesinde belirtilen yetki belgesine sahiptir. Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale İle İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esaslarına Dair mülga T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Genelgesi (Genelge Tarihi:14.02.2008 ve Genelge No: 2008/2) kapsamında son 4 yılda 26 grup eğitim semineri tarafımızdan düzenlenmiştir.

Mevzuat kapsamında hazırlanmış eğitim içeriği, kendi operasyonlarımızdan derlenen gerçek kirliliğe müdahale olaylarının sunumları ve videoları ile zenginleştirilmektedir. Eğitmenlerimiz Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından ilgili eğitmen sertifikalarını almış olup saha tecrübesine sahip olmanın yanı sıra eğiticinin eğitimi gibi eğitmenlik ile ilgili diğer sertifikalara da sahiptirler.

Kıyı tesisi tatbikatlarının senaryoları, kıyı tesisi yetkilileri ile birlikte en fazla faydayı sağlayabilecek şekilde seçilerek haberli ve habersiz tatbikatlar olarak gerçekleştirilmektedir.