Endüstriyel Tank Temizliği

ENDÜSTRİYEL TANK  TEMİZLİĞİ

MARE, endüstriyel tank temizlik işlerini kendi bünyesinde bulunan uzman müdahale ekibi tarafından yürütmektedir. Gerektiğinde Fuel-oil, motorin ve yağ tanklarının dip tortusu, dip su atıklarının alımı ve tüm tank yıkama ve tank dönüşüm işlerini yapmaktadır.
Gemilerdeki kimyasal tankları, fuel-oil, motorin ve yağ tanklarının temizlik ve GAS-FREE işlemleri ve atık bertaraf transfer işlemleri şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

- Gemi Tank Temizlikleri
- Gemi Ambar Temizlikleri
- Gas-Free İşlemleri Yapımı
- Tank Temizliği
- Tank Ürün Değişimi ve Temizliği
- Tank Taşıntı veya Döküntü Olaylarına Müdahale