Kara Depolama Tank ve Konteynır Temizliği

KARA DEPOLAMA TANK VE KONTEYNIR TEMİZLİĞİ

MARE, uzun yıllardır deniz temizlik, kimyasal, yakıt konteynır elleçleme ve kimyasal döküntü olaylarına müdahale konularında elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübeyi bu iş kollarına aktarmıştır.
Karayollarında meydana gelen kazalarda uygulama sadece kum sererek veya talaş sererek müdahale edilecek kadar basit değildir, müdahaledeki bilgi birikim eksikliği sonrasında daha büyük kazalara davetiye çıkarmaktadır. Bu sebeple karayollarında olan döküntülere profesyonel bir ekip ile müdahale etmek daha doğru olacak kanısındayız.

Kara Depolama İşleri ve Müdahale Ettiğimiz Durumlar;
- Karayolu Döküntü Olaylarına Müdahale
- Tır Sahalarının Hidrolik ve Döküntülerinin Temizlik İşi
- Kara depolama Tank Taşıntı ve Döküntü olaylarına Müdahale
- Yaralı veya Sağlam Konteynır Ürün Transferi
- Yaralı Kimyasal Konteynırlara Müdahale
- Tır ve Kamyon Kazaları sonucu Meydana Gelen Döküntüler
- Toprak Kirlenmesi
-Nehir ve Kıyılarının Kirlenmesi