Mare SertifikalarMARE, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Yetki Belgesi”, “Deniz Yoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı eğitim Yetki Belgesi – IMDG KOD” ve “Eğitim Semineri Programı ve Tatbikat Düzenleme Yetki Belgesi” ile T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Risk Değerlendirmesi ile Acil Müdahale Planlarını Hazırlamak için Bakanlık Uygunluk görüş Belgesi” yetki belgelerine sahiptir. Hizmet verdiğimiz iş kollarında kaliteyi ve iş güvenliğinde asgari faydayı yakalamak adına şirketimiz tüm kalite güvence sertifikalarına sahip ve başarılı uygulayıcısıdır.

No Belge İSMİ Belge No TARİH
1 Risk Değerlendirmesi ile Acil Müdahale Planlarını Hazırlamak için Bakanlık Uygunluk görüş Belgesi 32 02.03.2020
2 Eğitim Semineri Programı ve Tatbikat Düzenleme Yetki Belgesi 2013-04 18.12.2017
3 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Yetki Belgesi 2009/04 2015/05 11.12.2020
4 Deniz Yoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı eğitim Yetki Belgesi – IMDG KOD IMDG/GES.10 18.07.2021
5 Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki belgesi DGYEKYB
6 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 01.14.4592 16.06.2018
7 ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi 02.14.4592 16.06.2018
8 OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 03.14.4592 16.06.2018