Mare Yayınları
MARE, Petrol ve Deniz Kirliliğine Müdahale Konusundaki Bilgi Birikimini Kendi Yayınları ile Paylaşıyor.

Petrol kirliliğine müdahale sektöründe Türkiye’de ve uluslararası sularda hizmet vermek üzere konularında zengin deneyime sahip uzman kişiler tarafından kurulmuş olan MARE Deniz Temizlik Hizmetleri A.Ş., kurulduğu zamandan günümüze kadar geçen sürede çok sayıda olaya müdahale ederek deneyimini pekiştirmiş, kadro ve ekipman yatırımını genişletmiştir.

Denizde petrol kirliliği ile mücadelede hızlı ve etkin müdahalenin önemini ve gerekliliğini savunan ve her operasyonunda başarılı bir organizasyon ve koordinasyon gücü ile bu tezini gerçekleştiren MARE, araştırma ve geliştirme çalışmalarını da sürdürerek, elde ettiği bulguları yayınları ile paylaşmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

MARE’nin tecrübeli ekibi, yaşanan deniz kirliliği olayları ile gözler önüne serilen, ilk fırsatta önemli gibi görünmeyen ayrıntılardan sonuçlar çıkartarak yararlanmak ve bu ayrıntıları gelecekte kullanmak üzere kayıt altına almak gerekliliği düşüncesinden yola çıkarak, “Petrol Döküntüsü Üzerine Örnek Bir İnceleme ve Değerlendirme” başlığı altında kurumsal ve bireysel olarak bugüne kadar edindiğimiz deney ve bilgileri bu operasyonlar süresince yapılan gözlem ve tespitler ile birleştirerek varmış olduğumuz bazı sonuç ve öneriler olarak bu çalışmalarda sunmaktadır.

Savunduğumuz ana düşünce; her bir petrol kirliliği olayını, ileride oluşabilecek daha büyük boyutlu olaylarla mücadele metotlarını geliştirmede önemli sonuçlar çıkartmak için fırsat bilip, olayın denizde ve karadaki ‘CANLI’ gelişim sürecinin ‘HİÇBİR AYRINTISINI GÖZDEN KAÇIRMADAN ARAŞTIRILMASI’ gerektiğidir.

Bulgu ve önerilerin bu araştırmalarda vurgulanması ile hedeflenen somut amaç, denizdeki küçük ölçekli olaylardan elde edilen verilerin, deniz çevresinde daha büyük alanlarda uygulanabilirliğine işaret etmek ve böylece önemli kayıp ve zararların önüne geçmektir. Bu vizyonumuzun bir gereği olarak, saha araştırma ve deneyimlerini dokümante ederek Türkiye’nin ARGE kaynaklarını zenginleştirmeyi ve ülkemizin konu ile ilgili hazırlığına katkı sağlamayı amaçladık.