Certificates

Certificates

ISO 14001: 2004 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM


ISO 9001: 2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM


OHSAS 18001: 2007 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM


REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANISATION – THE CONFORMITY CERTIFICATE OF THE MINISTRY OF RISK ASSESSMENT AND PREPARATION OF EMERGENCY RESPONSE PLANS


REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATIONS – TRAINING SEMINAR AND EXERCISE PROGRAM AUTHORIZATION DOCUMENT EDITING


REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATIONS – POLLUTION OF THE MARINE ENVIRONMENT BY OIL AND OTHER HARMFUL SUBSTANCES IN EMERGENCY RESPONSE CERTIFICATE OF AUTHORITY


THE IMDG CODE – INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE AUTHORIZATION COMPANY TRAINING CERTIFICATE

No

Belge ismi 

Belge No

Tarih

1

Risk Değerlendirmesi ile Acil Müdahale Planlarını Hazırlanmasına İlişkin Yeterlilik Belgesi 

32/02

02.03.2024

2

OPRC-HNS Eğitim Semineri Programı ve Tatbikat Düzenleme Yetki Belgesi

2022/3

21.03.2026

3

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Yetki Belgesi

2009/04

2020/02

25.12.2025

4

Deniz Yoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı eğitim Yetki Belgesi – IMDG KOD

IMDG/GES.10

18.07.2026

5

Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki belgesi

DGYEKYB-12

18.07.2026

6

ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi 

MSCB-136-55911

07.06.2022

7

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi 

MSCB-136-58341

07.06.2022

8

OHSAS 18001:2007

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

MTS-11215

09.06.2022