Sertifikalar

Sertifikalar

MARE, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen;

“Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Yetki Belgesi”

“Deniz Yoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı eğitim Yetki Belgesi – IMDG KOD”

“Eğitim Semineri Programı ve Tatbikat Düzenleme Yetki Belgesi” 

ile  T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ;

Risk Değerlendirmesi ile Acil Müdahale Planlarını Hazırlamak için Bakanlık Uygunluk görüş Belgesi” 

yetki belgelerine sahiptir.  Hizmet verdiğimiz iş kollarında kaliteyi ve iş güvenliğinde azami faydayı yakalamak adına şirketimiz tüm kalite güvence sertifikalarına sahip ve başarılı uygulayıcısıdır. 

No

Belge ismi 

Belge No

Tarih

1

Risk Değerlendirmesi ile Acil Müdahale Planlarını Hazırlanmasına İlişkin Yeterlilik Belgesi 

32/02

02.03.2024

2

OPRC-HNS Eğitim Semineri Programı ve Tatbikat Düzenleme Yetki Belgesi

2022/3

21.03.2026

3

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Yetki Belgesi

2009/04

2020/02

25.12.2025

4

Deniz Yoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı eğitim Yetki Belgesi – IMDG KOD

IMDG/GES.10

18.07.2026

5

Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitim Kuruluşu Yetki belgesi

DGYEKYB-12

18.07.2026

6

ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi 

MSCB-136-55911

07.06.2022

7

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi 

MSCB-136-58341

07.06.2022

8

OHSAS 18001:2007

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

MTS-11215

09.06.2022