Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitimi

  • Home
  • Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitimi

Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitimi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge  13 Temmuz 2017 Tarih ve 57300 Sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır. MARE ilgili yönerge kapsamında “Tehlikeli Madde Gözetim Hizmeti Uygunluk Belgesi” ve Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitimi Kuruluşu Yetki Belgesi”ni almış olup, bu kapsamda tarafımızdan genel IMDG Kod eğitimleri verilmektedir.