Hizmetler

Deneyim, Hazırlık ve Mobilizasyon, Ekipman, İş Birliği

Hizmetler

Kıyı Tesisi Acil Müdahale Hizmeti

MARE, 40 yılı aşkın süredir hizmet verdiği denizcilik sektöründe yürürlüğe giren yeni kanunları uygulama konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Deniz ve Kara Döküntü Olaylarına Müdahale

MARE, Türk ve uluslararası sularda meydana gelen deniz kirlilikleri, karasal depolama tankları ve karayolu taşıma kaynaklı (tanker, konteyner, tank) kirliliklerine acil müdahale hizmeti vermektedir.

Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planları Hazırlama

MARE olarak sahadan gelen deneyim ve bilgi birikimimizi kullanarak hazırladığımız kullanışlı acil müdahale planları ile kıyı tesislerimize bu tehlikeli ve zor müdahale operasyonlarında yol gösterici ana hususları özellikle vurgulamaktayız.

Eğitim ve Tatbikat Düzenleme

Kıyı tesisi tatbikatlarının senaryoları, kıyı tesisi yetkilileri ile birlikte en fazla faydayı sağlayabilecek şekilde hazırlanır ve periyodik olarak bölgesel, uluslararası ve kıyı tesisi tatbikatları şeklinde gerçekleştirilir.

Dalgıçlık ve Sualtı Hizmetleri

MARE, 5312 sayılı kanunun “Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma Ve Müdahale İle İlgili Eğitim Seminerlerinin Ve Tatbikat Programlarının Usul Ve Esasları” genelgesinde belirtilen yetki belgesine sahiptir.

Batıktan Yakıt Çıkarma

MARE, batık veya karaya oturmuş durumda olan gemilerde ve yüzer yapıların yağ, yakıt, sintine vb. atıklarını kendi bünyemizde bulunan alanında uzman teknik personeller ve dalgıçlar tarafından tahliyesi yapılmaktadır.

Kara Depolama, Tank ve Konteynır Temizliği

MARE, uzun yıllardır deniz temizlik olaylarına müdahalede elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübeyi, endüstriyel tank temizliği, konteynır sızıntısına müdahale ve karayolu tanker kazalarına müdahale gibi farklı kirliliklere aktarmaktadır.

Endüstriyel Tank Temizliği

MARE, endüstriyel tank temizlik işlerini kendi bünyesinde bulunan uzman müdahale ekibi tarafından yürütmektedir. Karasal fueloil, motorin ve yağ tanklarının dip tortusu, dip su atıklarının alımı ve tüm tank yıkama ve tank ürün değişim işlerini yapmaktadır.

Ekipman Üretim ve Satışı

Operasyonlarda kullandığımız ekipmanların büyük bir kısmı MARE tarafından dizayn edilmekte ve bünyemizdeki üretim tesislerinde üretilmektedir. Üretilen ekipmanlar ayrıca kendi operasyonlarımızda kullanılmaktadır.

Bölgesel Acil Müdahale Merkezi Kurulumu

MARE, 40 yılı aşkın süredir hizmet verdiği denizcilik sektöründe yürürlüğe giren yeni kanunları uygulama konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

AR-GE Çalışmaları ve Yayınlar

MARE olarak en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de saha çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi dokümante ederek Türkiye’nin bu konuda elinde bulunabilecek kaynakları zenginleştirmek ve ülkemizin konu ile ilgili hazırlığına katkı sağlamayı sürdürmektir.