IMDG Kod Eğitimi

  • Home
  • IMDG Kod Eğitimi

IMDG Kod Eğitimi

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Emniyet Komitesinin (MSC) yayınladığı 34-08 sayılı IMDG Kod ile birlikte, kod kapsamında tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesisleri personeli için IMDG kod eğitimleri zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde de bu kapsamdaki yerel düzenleme Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” olarak 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, daha sonra 11 Şubat 2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazetede ve 16 Ocak 2016 tarih ve 29601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile revize edilmiştir. 

Söz konusu yönetmelik kapsamında IMDG eğitimleri: 

  • Genel Farkındalık Eğitimi (1 gün)
  • Göreve Yönelik Eğitim (2,5 gün)
  • Emniyet Eğitimi (1/2 gün)
  • Yenileme Eğitimi (1 gün)

Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimleri ilgili mevzuat kapsamında birleşik 4 gün olarak düzenlenmektedir. Yine yerel mevzuat gereği eğitim sonunda en az 25 soruluk sınav yapılarak sınavdan 70 alan katılımcılara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylı sertifika verilmektedir. Eğitimlerin yenileme periyodu 2 yıldır.

Bu eğitim semineri; Kişilerin icra ettiği göreve ve tehlikeli yüklerin emniyetli olarak elleçlenmesine ilişkin detaylandırılmış eğitimi sağlamak amacıyla planlanmıştır.

Bu eğitim ile amaçlanan, IMDG kod kapsamındaki tehlikeli maddelerin ulaşım zincirinde çalışan personele; yüklerin başlıca tehlike sınıflarını, yük ambalajlarını ve muhafaza birimlerini, uygun taşıma adı, UN numarası, sınıf etiketi ve sınıf etiket levhası ile tanımlama gerekliliklerini açıklamak, sevkiyat belgelerini ve bu belgelerde bulunması gereken temel ve ek bilgileri tanımlamak, tehlikeli yükler için istifleme, ayrıştırma ve depolama şartlarını tanımlamak, tüm bu kurallar çerçevesinde yüklerin güvenli taşınmasında personelin rolünün önemini vurgulamak ve tehlikeli yüklerden kaynaklı olası kaza ve diğer acil durumların önlenmesinde, planlanmasında  ve kodun ek kitabında yer alan Acil Durum Çizelgeleri (EmS) ve Tıbbi İlk Yardım Kılavuzu’nu (MFAG) da kullanarak gerekli müdahalelerde izlenecek prosedürlerin ana hatlarını belirtmek.