OPRC / HNS Eğitimi

  • Home
  • OPRC / HNS Eğitimi

OPRC / HNS Eğitimi

5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği” kapsamında hazırlanan Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planları’nın onaylamasından sonraki 3 ay içinde, aşağıdaki periyotlarda tüm kıyı tesisi acil müdahale planında görev verilen çalışanların Deniz Kirliliğine Müdahale Eğitimlerinin (OPRC-HNS Seminer 1-2) alınması ve tatbikatların uygulanması bir zorunluluktur.

* Eğitim Semineri Programı5 yılda bir

* Tatbikat Programı 6 ayda bir  

Türkiye ve uluslararası sularda meydana gelen deniz kirliliği vakalarına uzman ve deneyimli kadrosuyla başarı ile müdahale eden ve bugüne kadar 60’a yakın operasyon gerçekleştiren MARE, Petrol ve Diğer Zararlıların Sebep Olduğu Kirliliğe Müdahale Eğitim Semineri ve Tatbikat Programlarının uygulanmasında sizlere hizmet sunmaktadır.

MARE, deneyimli eğitmenleri ve uzman müdahale ekibi ile gerçek olayların ışığında, farkındalık yaratarak kaliteli bir eğitim seviyesi garanti etmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylı sertifika verilmektedir.

Eğitim semineri

Süresi

Tekrar Periyodu

OPRC Seminer I

24 saat

5 yıl

OPRC Seminer II

24 saat

5 yıl

HNS Seminer I

16 saat

5 yıl

HNS Seminer II

16 saat

5 yıl

OPRC : Petrol Kirliliğine Hazırlıklı Olma ve Müdahale Eğitimi

HNS : Diğer Zararlı Maddelerin sebep olduğu Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale Eğitimi

Seminer I : Operasyon ve Destek Grupları Eğitim Semineri

Seminer II  : Operasyon ve Olay Yeri Koordinatörü Eğitim Semineri

Bu eğitim ile amaçlanan, kıyı tesisi çalışanlarına ulusal ve uluslararası mevzuatı açıklamak, dünyada meydana gelen önemli kaza olaylarından örneklerle birlikte deniz kirliliğine müdahale konusunda farkındalık kazandırmak, müdahale yöntemlerini ve stratejilerini belirtmek ve liman personeli tarafından yapılacak ilk müdahalenin etkin ve hızlı olmasını sağlayacak unsurları pekiştirmektir.