Eğitimler

Eğitimler

SON 12 YILDA, 34 AYRI KIYI TESİSİNDE 65 GRUP EĞİTİMİ TAMAMLANDI.
  • Petrol Ve Diğer Zararlılardan Kaynaklanan Kirliliğe Müdahale Eğitimleri (OPRC-HNS) Seviye I-II

  • Hazmat & Hazwooper Eğitimi
  • IMDG KOD Eğitimi


  • Deniz Gözetim Yetkilisi Eğitimi

Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin (Kimyasallar) Sebep Olduğu Kirliliğe Müdahale Eğitim Semineri ve Tatbikat Programı

MARE olarak Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin (kimyasallar) Sebep Olduğu Kirliliğe Müdahale Eğitim Semineri ve Tatbikat Programı’nın uygulanmasında bilgi birikimlerimizi aktarırken sizlere farkındalık sağlayacak haklı sebeplerimiz var;

  • Şirketimizin deniz kirliliği konusunda 38 yılı aşkın bir süredir saha deneyimine sahip olması,
  • Deniz kazalarında ve müdahale operasyonlarında görev almış saha tecrübesine sahip eğitmenlerimizin olması,
  • Küçük, orta ve büyük ölçekli çok sayıda deniz kirlilik vakasına müdahale etmiş olması,
  • Eğitimlerde MARE’nin operasyonlarından alınan video ve fotoğrafların kullanılması,
  • Kendisine ait yayınları olması ve bunu sürekli güncel olarak sürdürmesi,
  • Deniz kirliliği konusunda sürekli araştırma geliştirme unsurlarına güvenmesi.

Neden Biz

MARE, deneyimli eğitmenleri ve uzman müdahale ekibi ile sizlerin hem görsel hem de uygulamalı olarak eğitimden en üst düzeyde bilgi almanızı ve fayda sağlamanızı amaçlamaktadır.

Amaç

Katılımcılara gerçek bir kirliliğe müdahale operasyonunda etkin ve hızlı müdahale ederek oluşabilecek çevresel ve ekonomik zararları minimize edebilmeleri için ihtiyaçları olan bilgileri aktarmak ve deniz kirliliğinin önemi konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.

Fiyat Politikamız

Eğitim alacak kişi sayısı ve tesis tarafından sağlanacak hizmetler (salon, konaklama, ulaşım, varsa ekipman temini, kıyı tesisinin merkezimize uzaklığı vb. faktörler) dikkate alınarak; Karşılıklı Fayda İlkesine Dayalı Uygun Fiyatlandırma

MARE, 5312 sayılı kanunun “Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma Ve Müdahale İle İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul Ve Esasları” genelgesinde belirtilen eğitim ve tatbikat yetki belgesine sahiptir.

Bu kapsamda, Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale İle İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esaslarına Dair mülga T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Genelgesi (Genelge Tarihi:14.02.2008 ve Genelge No: 2008/2) gereği;

* Eğitim Semineri Programı5 yılda bir

* Tatbikat Programı 6 ayda bir  

Eğitimin Adı

Eğitimin Süresi

Eğitimin Periyodu

Petrol Kirliliğine Hazırlıklı Olma Ve Müdahale Eğitim Seminer Programı (OPRC)

Seminer I

24 saat

5 yıl

Seminer II

24 saat

5 yıl

Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu Kirliliğe Müdahale Eğitim Seminer Programı (HNS)

Seminer I

24 saat

5 yıl

Seminer II

24 saat

5 yıl

Seminer 1: Operasyon Ve Destek Grupları Eğitim Semineri

Seminer II: Operasyon Ve Olay Yeri Koordinatörü Eğitim Semineri