Hazmat & Hazwoper Eğitimi

  • Home
  • Hazmat & Hazwoper Eğitimi

Hazmat & Hazwoper Eğitimi

Hazmat eğitimi, tehlikeli maddelerin elleçlenmesinde görev alan veya tehlikeli madde döküntü/sızıntı veya yayılma olaylarına/kazalarına müdahale eden kişiler için hazırlanmış bir eğitimdir. İşverenler yasa gereği gündelik işlerde meydana gelebilecek bu tür acil durumlarda, sorumlu çalışanları eğitmekle yükümlüdürler. Bu alanda çalışan ve/veya ilk müdahaleden sorumlu personele verilecek olan HAZMAT eğitimi minimum 1 gün (8 saat) olarak planlanmaktadır. 

Bu eğitim ile amaçlanan, katılımcılara tehlikenin varlığını tanımak ve belirlemek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve işlerinde zararlı etkilere maruz kaldıklarında kendi kendine ve diğerlerinin sağlığını ve güvenliğini koruyabilmelerini sağlamaktır.  

HAZWOPER, Tehlikeli Atık İşlemleri ve Acil Müdahale’nin kısaltması olup, HAZWOPER eğitimi, OSHA standardı 29 CFR Part 1910.120’de ele alınmıştır.  OSHA’ya göre, HAZWOPER standardı beş işveren grubuna ve çalışanlarına uygulanır ve özellikle tehlikeli maddelere maruz kalan ve tehlikeli atıkların temizlenmesi, işlenmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi de dahil olmak üzere çeşitli operasyonlarda bulunan herhangi bir çalışanı kapsar. Buna ek olarak, tehlikeli atıklarla uğraşan acil müdahale operasyonunda çalışan işçiler dahildir. 

OSHA HAZWOPER standardının kapsamına giren çalışanlar ve işverenler, 24 veya 40 saatlik kurstan oluşan ilk HAZWOPER eğitimini almalıdırlar. Bu kurs, temizleme işlemleri, gönüllü temizleme işlemleri, acil müdahale işlemleri ve tehlikeli maddelerin veya kontrol edilmeyen tehlikeli atık alanlarının depolanması, elden çıkarılması veya muamelesine tabi olan işçiler için özel olarak tasarlanmıştır. Konular, tehlikeli kimyasallara karşı koruma, tehlikeli kimyasalların atılması, işçilerin ve çevrenin korunması ve OSHA yönetmeliklerini kapsar. 

İlk eğitim gereksiniminin karşılanmasından sonra her yıl işçiler 8 saatlik bir TAKVİYE yenileme kursuna katılmaları faydalı olacaktır. Bu tazeleme kursu, tehlikeli atık işlemleri ve acil müdahale işçileri için yıllık eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

• HAZWOPER 40 saat: Tehlikeli maddeleri açığa çıkaran veya potansiyel olarak bunlara maruz bırakan faaliyet gösteren işçiler için gereklidir

• HAZVOPER 24 saat: Hükümetin görevlendirdiği kontrolsüz bir tehlikeli atık faaliyetini ziyaret eden çalışanlar için gereklidir

• HAZWOPER 8 saat: Tehlikeli atıkları uzaklaştıran veya tehlikeli maddeler veya sağlık tehlikeleri ile uğraşan genel saha çalışanları için yıllık tazeleme kursu

Bu eğitim ile amaçlanan, OSHA’nın amacını ve mesleki güvenliğin düzenlenmesindeki rolünü anlamak, İşyerinizde mevcut olabilecek sorunları ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için uygulanabilecek önlemleri belirlemek, işyerinde bulunan tehlikeli maddeleri ve olası maruz kalma yöntemleri, semptomları ve önleyici tedbirleri tanımlamak, Tehlikeli maddeleri tanımlamak ve doğru şekilde işlemek için Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) kullanımını özendirmek, Kendinize yanıcı, patlayıcı, kimyasal veya radyolojik tehlikeler gösterebilecek maddeler, bileşikler ve karışımlar hakkında bilgi edinmek, kişisel koruyucu donanımın tehlikeli maddeye maruziyeti sınırlandırmada önemini vurgulamak,  sadece tehlikeli çalışma alanında çalışanların maruz kalma riskini sınırlamak için etkili bir “Olay Yeri Kontrol Programı” oluşturmak, ve tehlikeye maruziyet durumunda işçileri tedavi etmek için prosedürleri uygulamaktır.