Company History

  • Home
  • Company History

Trust & Warranty

In power departure, land pro curement, liaisoning and working with state.

High Quality Work

In power departure, land pro curement, liaisoning and working with state.

Efficiency & Power

In power departure, land pro curement, liaisoning and working with state.

Simple & Easy

In power departure, land pro curement, liaisoning and working with state.

Our History

Our Success Story

When We Started

Hızlı mobilizasyon ve yerel imkanların kombinasyonunu öngören, değişik çevre, deniz ve meteorolojik koşulları dikkate alarak temin ve dizayn edilmiş ekipman ve malzemenin azami miktarda hazırda bulundurulmasına ilave olarak, kazanım boyutuna göre “acil müdahale ve acil tedarik” planımız, yerel imkanları yardımcı güç olarak en hızlı şekilde kullanılır hale getirmeyi amaçlayan ekipman tür ve dizaynıdır.

2003

Meet Our Clients

The team grows to nearly 40, working with some incredible clients.

2014

Global Testing

The team grows to nearly 40, working with some incredible clients.

2020

Award Winning

The team grows to nearly 40, working with some incredible clients.