Dalgıçlık ve Sualtı Hizmetleri

 • Home
 • Dalgıçlık ve Sualtı Hizmetleri

Dalgıçlık ve Sualtı Hizmetleri

Dalgıçlık ve Sualtı Hizmetleri

MARE, 5312 sayılı kanunun “Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma Ve Müdahale İle İlgili Eğitim Seminerlerinin Ve Tatbikat Programlarının Usul Ve Esasları” genelgesinde belirtilen yetki belgesine sahiptir.

Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale İle İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esaslarına Dair mülga T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Genelgesi (Genelge Tarihi:14.02.2008 ve Genelge No: 2008/2) kapsamında son 11 yılda 54 grup eğitim semineri tarafımızdan düzenlenmiştir.

Dalgıçlık Ve Sualtı Hizmetlerimiz

 • Genel Sualtı Dalgıçlık Hizmetleri
 • Sualtı Arama Kurtarma Hizmetleri
 • Sualtı Video ve Fotoğraf Çekimleri ve Sörvey Raporları
 • Sualtı Kaynak / Kesim / Montaj Hizmetleri
 • Gemi Karina / Kinistin / Pervane Temizlikleri
 • Denizaltı Boru Hatları Bakım Onarımı
 • İskele Ayakları Bakım ve Onarımları
 • Deniz Yapıları ve Depolama Tanklarının Katotik Koruması
 • Şamandıra Bakım, Onarım ve İnşaları
 • Sonar Dip Taramaları
Dalgıçlık ve Sualtı Hizmetleri