Eğitim ve Tatbikat Düzenleme

  • Home
  • Eğitim ve Tatbikat Düzenleme

Eğitim ve Tatbikat Düzenleme

Eğitim ve Tatbikat Düzenleme

MARE, 5312 sayılı kanunun “Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma Ve Müdahale İle İlgili Eğitim Seminerlerinin Ve Tatbikat Programlarının Usul Ve Esasları” genelgesinde belirtilen yetki belgesine sahiptir.

Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale İle İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esaslarına Dair mülga T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Genelgesi (Genelge Tarihi:14.02.2008 ve Genelge No: 2008/2) kapsamında son 11 yılda 54 grup eğitim semineri tarafımızdan düzenlenmiştir.

Mevzuat kapsamında hazırlanmış eğitim içeriği, kendi operasyonlarımızdan derlenen gerçek kirliliğe müdahale olaylarının sunumları ve videoları ile zenginleştirilmektedir. Eğitmenlerimiz T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan OPRC-HNS ve IMDG KOD eğitmen sertifikalarını almış olup saha tecrübesine sahip, eğiticinin eğitimi gibi eğitmenlik ile ilgili diğer sertifikalara da sahiptirler.

Kıyı tesisi tatbikatlarının senaryoları, kıyı tesisi yetkilileri ile birlikte en fazla faydayı sağlayabilecek şekilde hazırlanır ve periyodik olarak bölgesel, uluslararası ve kıyı tesisi tatbikatları şeklinde gerçekleştirilir.

Eğitim ve Tatbikat Düzenleme