Kara Depolama, Tank ve Konteynır Temizliği

  • Home
  • Kara Depolama, Tank ve Konteynır Temizliği

Kara Depolama, Tank ve Konteynır Temizliği

Kara Depolama, Tank ve Konteynır Temizliği

MARE, uzun yıllardır deniz temizlik olaylarına müdahalede elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübeyi, endüstriyel tank temizliği, konteynır sızıntısına müdahale ve karayolu tanker kazalarına müdahale gibi farklı kirliliklere aktarmaktadır.

Karayollarında meydana gelen kazalarda uygulama sadece kum veya talaş sererek müdahale edilecek kadar basit değildir. Müdahaledeki bilgi birikim eksikliği sonrasında daha büyük kazalara davetiye çıkarmaktadır. Bu sebeple karayollarında olan döküntülere profesyonel bir ekip ile müdahale etmek daha doğru sonuçlar verecektir.

Kara Depolama İşleri ve Müdahale Ettiğimiz Durumlar

  • Karayolu Döküntü Olaylarına Müdahale
  • Hidrolik ve Döküntülerinin Temizlik İşi
  • Tank Taşıntı ve Döküntü Olaylarına
  • Yaralı veya Sağlam Konteynır Ürün Transferi
  • Yaralı Kimyasal Konteynırlara Müdahale
  • Kazalar Sonucu Meydana Gelen Döküntüler
  • Toprak Kirlenmesi
  • Nehir ve Kıyılarının Kirlenmesi
Kara Depolama, Tank ve Konteynır Temizliği