Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planları Hazırlama

  • Home
  • Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planları Hazırlama

Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planları Hazırlama

Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planları Hazırlama

MARE, 5312 sayılı kanunda yer alan “Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale planlarını Hazırlayacak Kurum Ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ” kapsamında kıyı tesisleri için risk değerlendirme ve acil müdahale planlarını hazırlamaya yetkili kuruluşlardan biridir.

Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı, denizde meydana gelen petrol ve/veya kimyasal döküntü olayına kıyı tesisinin “etkin ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerçekleştirebilmek amacı” ile hazırlanan, olaydaki komuta sistemine dayalı bir organizasyon yapısını içeren, gerekli müdahale ekipmanları belirleyen, lojistik, haberleşme ve basın unsurlarını da içeren bir plandır.

Denizde ve karada döküntü olaylarına müdahale operasyonları kirliliğin kaynağına da bağlı olarak oldukça tehlikeli ve zor işlerdir. Öncesinde çok iyi planlanmış, dokümante edilmiş ve tatbikatlar ile eksiklikleri belirlenip giderilmiş bir müdahale hazırlık programınızın olması gerekmektedir.

MARE olarak sahadan gelen deneyim ve bilgi birikimimizi kullanarak hazırladığımız kullanışlı acil müdahale planları ile kıyı tesislerimize bu tehlikeli ve zor müdahale operasyonlarında yol gösterici ana hususları özellikle vurgulamaktayız.

Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planları Hazırlama